Arapan ya Bolong
Jump to navigationJump to search

Nakaukulan ka na Wikipedian Pangasinan!

SayWikipedia nausar ed intiron talba. Aga labat nabasa ray nanduruman artikulo, sarag to met ya dumaen so napera da ra. Say salitan Wikipedia, pinantekep ya salitan nanlapod wiki tan ensayklopedia.

Akasulat ed Salitan Pangasinan so ayan Wikipedia. Karaklan ya makapansalita na Pangasinan, manaayam ed Luyag na Pangasinan. Balet dakel met ran Pangasinan so manaayam ed arom ran parte ed mundo.

Sarag mon naitulong ed Wikipedian Pangasinan

Ulupan tayo ed Wikipedian Pangasinan

  • Diadkaleskesan tayo pantongtongan so amin ya bagay nipakar ed Wikipedian Pangasinan.
  • Diadpankabatan tayo mikabat ed ulupan tayo diad Wikipedia.
The article is a derivative under theCreative Commons Attribution-ShareAlike License.A link to the original article can be found here and attribution partieshere.By using this site, you agree to the Terms of Use.Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.